Prijeđi na glavni sadržaj

Projekt

Univerzitetski informacijski sistem UnSIS 5.0

Stalni napredak informacijskih tehnologija, kako u svijetu tako i kod nas, omogućava nam uvođenje novih tehnologija i usluga koje imaju za cilj poboljšanje obrazovnog procesa. Zahvaljujući činjenici da veliki broj nastavnog osoblja i studenata koriste informacijske tehnologije, ukazala se potreba da se uradi projekat u svrhu omogućavanja kvalitetnije edukacije i komunikacije, te pružanja pravovremenih informacija o raznim programima, naučnim radovima i mogućnostima istraživanja na nivou Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru trajno je opredijeljen za poboljšanje, kako organizacione strukture, tako i kvaliteta obrazovanja, pružanja i isporuke znanja. Još 2004. godine Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru donosi Plan institucionalnog razvoja (PIR), u okviru kojeg je strateškim ciljevima definisan i sistem upravljanja kvalitetom, što jasno pokazuju opredjeljenje Univerziteta "Džemal Bijedić" u pogledu osiguranja kvaliteta.

Značaj projekta

Reforma visokog obrazovanja u Europi je intenzivan proces koji ima za cilj obezbjeđenje jedinstvenog akademskog prostora. Promjene koje su obuhvaćene procesom reforme veoma su raznolike, a vrijeme u kojem te promjene treba uvesti i sprovesti sve je kraće. Osim toga, promjene su sve složenije, a posljedica je to, prije svega, vremena u kom živimo: naprednih tehnologija, brzih komunikacija, širenja komunikacija i sl. Naravno, uzmu li se u obzir sve složenija očekivanja, zahtjevi i potrebe svih učesnika u obrazovnom procesu, tj. univerziteta (nastavnika, naučnika i studenata), društva, privrede i države, neizbježno se javlja i otpor prema promjenama.

Uspostavljanje kvalitetnog informacijskog sistema koji će omogućiti prikupljanje, analizu i upotrebu relevantnih podataka je od izuzetne važnosti za jednu visokoškolsku ustanovu. Svaka visokoškolska ustanova trebala bi imati efikasne mehanizme prikupljanja i obrade svih podataka čime bi se olakšalo cjelokupno upravljanje nastavnim procesima. U tom pogledu, nadogradnjom postojećeg sistema i implementacijom novih modula Univerzitet "Džemal Bijedić" teži ka još većoj popularizaciji i unapređenju kvaliteta nastavnih aktivnosti, te ispunjavanje kriterija za institucionalnu akreditaciju "Informacijski sistem".

Projekat treba da obezbijedi podršku za provođenje smjernica za osiguranje kvaliteta kroz evidencije podataka o izvođenju nastave, nastavne planove i programe, naučno-istraživačke radove i projekte, te razne vrste analiza i statističkih izvještaja. Time će se maksimalno iskoristiti mogućnosti baza podataka te obezbijediti konzistentnost i centraliziranost svih informacija institucija Univerziteta. Preduzimanjem ovih koraka stvorit će se svi preduslovi za javno objavljivanje informacija putem web stranice (kriterij za akreditaciju "Prezentacija informacija za javnost") koji će biti implementiran u sklopu nove verzije sistema.

Također, veliki značaj pridaje se studentima uz nove mogućnosti koje uključuju online prijavu ispita, pristup nastavnim resursima, praćenje održavanja nastavnih aktivnosti, pregled ličnih podataka sa uspjehom i sl. Ovo će proces studiranja učiniti dinamičnijim i stvoriti olakšavajuće okolnosti općenito, te zainteresovati studente i podstaknuti ih na rad i učenje.

Ovim projektom na Univerzitetu će se uspostaviti jedinstvena politika rada njegovih institucija što će znatno doprinijeti organizovanosti i procesu akreditacije.

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta jeste provođenje smjernica za osiguranje kvaliteta, te aktivnosti za institucionalnu akreditaciju Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te akreditaciju studijskih programa. Koristi koje koje će se dobiti realizacijom ovog projekta podjeljene su u više skupina. U tom pogledu ići će se ka poboljšanju cjelokupne administracije Univerziteta, pojedinih fakulteta i studijskih programa uključujući nove mogućnosti za nastavno osoblje, studente, studentske službe i drugo osoblje uključeno u naučno-nastavni proces.

Visokoškolska ustanova bi trebala redovno objavljivati ažurirane, nepristrаsne i objektivne informacije o svim studijskim programima i ciklusima, zvanjima koje nude, nastavi, učenju i provjeri znanja. Trenutna verzija sistema pruža dobar oslonac za ispunjenje svih prethodno navedenih stavki. Kako bi se što jasnije definisale smjernice projekta u nastavku će biti opisani ciljevi njegovih modula.

 • Implementacija online sistema za prijavu ispita ima za cilj studentima olakšati postupak prijave ispita kao i poboljšati organizaciju održavanja ispita, čime će obezbijediti praćenje prolaznosti studenata po raznim kriterijima. Također, studentima će se omogućiti pristup nastavnim resursima, raspored nastavnih aktivnosti, pregled ličnih podataka i postignuti uspjeh.
 • Modul za vođenje pokrivenosti nastave ima za cilj urediti organizaciju nastavnih aktivnosti na svim institucijama Univerziteta. Time će se u svakom trenutku znati raspored nastavnog osoblja, njihova opterećenost te zauzetost prostorija.
 • Cilj modula za evidenciju podataka o projektima jeste informacije o svim projektima koji se izvode na Univerzitetu učiniti javno dostupnim. To će se omogućiti detaljnom evidencijom učesnika, faza projekata, uspješnosti realizacije i sl.
 • Evidencija o naučno-istraživačkom radu treba da obezbijedi mehanizme praćenja napretka nastavnog osoblja. Postizanjem ovog cilja će se omogućiti efikasno izvještavanje o nastavnom osoblju i njihovim referencama.
 • Registar diploma će uspostaviti vezu između poslodavaca i studenata koji su svoje studijske programe završili na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru. Time će se znatno olakšati provjera ispravnosti diplome, kao i detalja pretraga svih diplomiranih.

Također, jedan od ciljeva projekta jeste određene (projekti, naučno-istraživački radovi i sl.) informacije učiniti dostupnim široj javnosti putem web stranice Univerziteta (kriterij za akreditaciju "Prezentacija informacija za javnost").

Projektom je predviđeno formiranje radne grupe koja će pružati podršku nastavnom i administrativnom osoblje u toku i nakon implementacije projekta. Usvajanjem sistematizacije Univerziteta ova radna grupa treba da preraste u odjel za informacijske tehnologije.

Analiza i statističko izvještavanje

Implementacija navedenih modula i izvještaja će omogućiti jednostavniju statističku analizu parametara studiranja, te učešće Univerziteta u naučno-istraživačkim i drugim projektima.

Osim toga, projekat ima za cilj:

 • evidenciju podataka o pologanju ispita po ispitnim rokovima,
 • podaci o projektima u kojima učestvuju uposlenici i saradnici na Univerzitetu, sa mogućnošću praćenje procesa realizacije projekta,
 • podaci o objavljenim naučnim radovima, sa mogućnošću pregleda osnovnih podataka o objavljenim radovima,
 • analiza pokrivenosti nastave, opterećenja studenata i nastavnog osoblja,
 • analiza nastavnih planova,
 • analiza i statistički izvještaji o prolaznosti studenata po različitim kriterijima.

Korisnici projekta

Korisnici projekta će biti prvenstveno osoblje Univerziteta, nastavno osoblje (Univerziteta i fakulteta), studenti kao i svi ostali koji su uključeni u neki vid saradnje sa Univerzitetom.

Menadžment Univerziteta će imati mogućnost da vrši statističke analize o prolaznosti studenata po predmetima, stopu prolaznosti ili ispisa studenata, te pregled zauzetosti prostora, nastavnog osoblja i studenata u nastavnom procesu. Osim navedenog ovim će se omogućiti pregled učešća u projektima, kao i mnoge druge aktivnosti gdje je Univerzitet uključen.

Nastavno osoblje će biti uključeno kroz korištenje UnSIS aplikacije za vođenje podataka o ispitima, položenim predmetima i ostalim potrebnim informacijama za vođenje studentske evidencije. Osim toga nastavno osoblje će vršiti ažuriranje svojih podataka o projektima i naučnoistraživačkim radovima u kojima su učestvovali. Trenutno na Univerzitetu je uposleno oko 170 nastavnog osoblja i veći i tehničkog osoblja koje imati koristi od ovog projekta.

Administrativno osoblje će imati jednostavniji način upravljanja podacima, te jednostaviniji uvid i pregled općih podataka o broju studenata, uposlenih i slično. Na Univerzitetu je trenutno uposleno oko 60 administrativnog i tehničkog osoblja koje imati koristi od ovog projekta.

Studenti će imati pristup svojim svojim podacima koji se nalaze u UnSIS bazi, te mogućnost da vrše prijavu ispita putem online sistema.

Poslodavci će imati mogućnost da izvrše provjere tačnosti podatka sa diplome izdate na Univerzitetu ukoliko im Univerzitet odobri pristup podacima. U cilju očuvanja privatnosti, pristup pomenutim podacima će zahtijevati provođenje određenih procedura koje će biti naknadno definisana na nivou Univerziteta.

Godina: 2012

Voditelj projekta: Salko Kovačić

Izvor finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Budžet: 40.000 KM

Neograničene mogućnosti

Univerzitetski informacijski centar (UnIC)

Mi gradimo IT budućnost ... 
... pridružitet nam se!

Web cookies

Ova stranica koristi web kolačiće (eng. cookies) kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnosti, te omogućili funkcije društvenih mreža i analizirali web promet. Koristeći naše stranice slažete se sa korištenjem kolačića.