Prijeđi na glavni sadržaj

Projekt

Elektronska podrška osiguranju kvaliteta i Bolonjskom procesu

Razvoj informacionih tehnologija predstavlja temelj razvoja svakog univerziteta. Formiranje snažnog odjela za informacione tehnologije je kljuc razvoja informacionih tehnologija na Univerzitetu. Ovaj odjel treba da preuzme održavanje postojecih i razvoj novih software-skih paketa. Odjel za tehnicku podršku bi vršio održavanje i unapredenje infrastrukture i drugih resursa, te pružao podršku ostalom osoblju Univerziteta i fakulteta.

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je poboljšati trenutno stanje informacionog sistema, te unaprijediti software-sku
podršku definisanu Bolonjskim procesom. Na osnovu glavnog cilja možemo definisati veci broj
podciljeva.

Drugi ciljevi projekta:

 • Poboljšanje postojecih resursa i uvodenje novih servisa
 • Poboljšanje stabilnosti informacionog sistema Univerziteta
 • Unapredenje nastavnog procesa sa kompjuterski podržanim ucenjem, multimedijalnim nastavnim sadržajima
 • Otvaranje Univerziteta prema poslovnim subjektima (kompjuterski bazirani kursevi, post obrazovanje, specijalisticko obrazovanje)
 • Podrška razvoju baze podataka ljudskih, materijalno-tehnickih i finansijskih resursa
 • Podršla razvoju i modernizacija studentske službe
 • Automatizacija sistema izvještanja i statisticke analize
 • Automatizacija prijava ispita, popunjavanja dokumenata

Elektronska podrška osiguranju kvaliteta i bolonjskom procesu na Univerzitetu "Džemal Bijedic" u Mostar

Implementacija sistema kvaliteta i bolonjskog procesa na univerzitetu Sistem kvaliteta (QA) i bolonjski proces na Univerzitetu "Džemal Bijedić" se provodi uglavnom u paketu sa dogadajima iz ove oblasti koji se zbivaju na državnom nivou. Tako je Univerzitet aktivno ucestvovao u svim projektima Vijeca Evrope koji podržavaju reformu visokog obrazovanja, a u skopu ovih projekata radilo se na pitanjima priznavanja kvalifikacija, izrade novih okvira kvalifikacija, kvaliteta, univerzitetskog menadžmenta, te drugih pitanja od značaja za visoko obrazovanje. Naravno, tu je i niz Tempus projekata putem kojih se bavimo pojedinačnim područjima reforme.

Što se tiče internih aktivnosti na samom Univerzitetu, prije nekoliko godina je formirano tijelo za izradu nove strategije razvoja Univerziteta. Cilj ove aktivnosti je ujediniti Univerzitet u vezi sa glavnim strateškim pitanjima budućeg razvoja, organizacije, nastavnog procesa, kvaliteta, međunarodne saradnje i svega ostalog, putem javne debate svih univerzitetskih zaposlenika. Rad na novim strateškim dokumentima je dobra priprema za provedbu novih zakonskih odredbi, jer su u njima zacrtane glavne smjernice razvoja i organizacije.

Implemenatcija QA i ECTS-a

Svi fakulteti pokrenuli su aktivnosti na uvodenju ECTS-a, uradene su studentske ankete, proracunato studentsko opterecenje, analizirani planovi i predmeti te dodijeljeni krediti svakom od njih.

To je bila prva prilika da predstavnici svih fakulteta prvi put zajedno rade na aktivnosti ciji je konkretni rezultat kreiranje informacijskih paketa za svaki od fakulteta. To ce sasvim izvjesno pomoci provedbi tj. uvodenju kreditnog sistema u praksu, nakon što budu stvoreni zakonski uslovi za to.

Ne postoji organizacijska niti administrativna struktura koja podržava ECST procedure. U sklopu prvih projekata koji su proveđeni na Univerzitetu posljednjih godina, radne grupe su napravile svojevrsnu reviziju nastavanih planova te izračunali i dodijelili kredite. U tom procesu su imenovani i ECTS koordinatori na svakom od fakulteta.

Međutim, to je sve ostalo na formalnom i teorijskom nivou jer ECTS nikad nije zaista uveden u praksu. Namjenska infrastruktura ne postoji a ljudi koji su imenovani nisu i službene osobe koje tretiraju ECTS provedbu kao dio svojih radnih obaveza, a to je i nemoguće očekivati bez integracije univerziteta i centralnih procedura koje će biti odobrene univerzitetskim legalnim procedurama.

Upotreba informacionih sistema u implementaciji QA i ECTS

Informacioni sistem je, na sreću, jedno od područja sa prilicno jasno definisanim planovima i aktivnostima u posljednjim godinama. Vrlo uspješno je kreirana strategija te se krenulo u provedbu aktivnosti na umrežavanju kampusa, te na informatizaciji većine službi i procedura na Univerzitetu. Izgrađena je sva infrastruktura potrebna za umrežavanje, a u cilju olakšavanja integracije Univerziteta, u toku je kreiranje zajedničke baze podataka za cijeli Univerzitet. U pripremi je proces unošenja podataka iz studentskih službi svih fakulteta. Baza podataka omogućava pristup svim univerzitetskim podacima i studentima na svim odsjecima. Informatička podrška je jedan od osnovnih preduslova za integraciju Univerziteta, a osnova za implementaciju sistema kvaliteta i ECTS-a. Ovaj informacioni sistem treba da omogući kako upis svih studenata u jedinstvenu bazu, te obradu statističkih podataka u novoj organizaciji Univerziteta.

Informacioni sistem za osiguranje kvaliteta treba da obezbijede rezultate koji će zadovoljiti četiri osnovna kriterija:

 1. Jednokratno unošenje podataka relevantnih za ocjenu kvaliteta i mogucnost pristupa istim radi analize;
 2. Distribuirani način unosa podataka i generalno ažuriranja baze podataka, tako da svaki subjekt u sistemu unosi podatke koji se odnose na njega, a da su podaci odmah po unosu dostupni subjektima koji, prema dodijeljenim privilegijama, imaju prava pristupa;
 3. Praćenje i analiza parametara kvaliteta u realnom vremenu.
 4. Pružanje pravovremene i objektivne informacije studentima i javnosti sa ciljem obezbjeđenja transparentnosti rada univerziteta.

Korisnici projekta

Projekt će biti implementiran na Univerzitetskom nivou. Korisnici od ovog projekta su Univerzitet i svi fakulteti. Ovaj projekt predstavlja osnovu za integraciju Univerziteta. Svi podaci o stalno zaposlenim, vanjskim saradnicima, studentima, materijalno-tehničkim sredstvima će biti pohranjeni u zajedničku bazu.

Ciljne grupe koje treba da imaju direktnu korist od projekta su uposleni i studenti na Univerzitetu "Džemal Bijedic" Mostar. Najveću korist od ovog projekta ce imati univerzitetski odjeli za vodenje resursa korištenjem informacionog sistema, a koji je predmet ovog projekta uz ostvarenje efikasnog mehanizma za osiguranje kvaliteta. Podaci ovog sistema omogućit će Menadžmentu Univerziteta/Fakulteta informacije na bazi kojih treba da predlažu mjere za podizanje nivoa kvaliteta rada visokoškolske institucije.

Značaj projekta

Važna pretpostavka za osiguranje kvaliteta je pravovremena dostupnost svih relevantnih informacija na osnovu kojih se izvode parametri za procjenu kvaliteta. Prateci parametre kvaliteta moguce je uocavati slabosti i pratiti efekte mjera koje se provode. Važno je da uredi za osiguranje kvaliteta imaju resurs da prikupe i analiziraju informacije o aktivnostima visokoobrazovne institucije.

Nedostatak ovih informacija dovodi do nepoznavanja realnih parametara funkcionisanja struktura univerziteta kao ni pracenje korektivnih mjera koje se preduzimaju u cilju poboljšanja istog. Menadžment univerziteta ce, na osnovu izvještaja, efikasnije i efektivnije pratiti nacin provodenja svih aktivnosti unutar Univerziteta i u znatno kracem vremenskom roku donositi odluke u cilju poboljšanja kvaliteta. Ovo se odnosi i na ostala tijela Univerziteta u okviru pojedinih organizacionih jedinica koja treba da rade na provodenju politike osiguranja kvaliteta.

Informacioni sistem, ovakvog tipa, ce studentima osigurati znatno kvalitenije usluge studiranje. Takoder, istim aktivnostima ce biti pojednostavljeno izvršavanje niza administrativnih aktivnosti sa kojima se stalno susrecu u toku studija. Nastavnom osoblju ce se kroz ovaj sistem omoguciti efekasnije organizovanje nastavnih aktivnosti, te nacina evidencije i pracenja studenata. Osoblju zaposlenom u studentskim službama ce se omuciti jednostavniji rad cime ce se produktivnost podici na viši nivo.

Implementacijom informacionog sistema indirektno ce se pomoci i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u pracenju implementacije propisanih standarda za visoko obrazovanje.

Nadležnim ministarstvima i drugim tijelima nadležnim za pojedine segmente u visokom obrazovanju, koja su ispred osnivaca posebno zainteresovana za rad visokoobrazovnih institucija, omogucit ce se korištenje izvještaja informacionog sistema za pracenje koliko visokoobrazovna institucija ispunjava svoje ciljeve i planira naredne korake u podršci razvoju ovih institucija. Konacno, naucno-istraživacke institucije mogu koristiti informacije informacionog sistema za planiranje kadrova potrebnih za raznovrsne naucno-istraživacke projekte.

Godina: 2010

Voditelj projekta: Salko Kovačić

Izvor finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Budžet: 30.000 KM

Neograničene mogućnosti

Univerzitetski informacijski centar (UnIC)

Mi gradimo IT budućnost ... 
... pridružitet nam se!

Web cookies

Ova stranica koristi web kolačiće (eng. cookies) kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnosti, te omogućili funkcije društvenih mreža i analizirali web promet. Koristeći naše stranice slažete se sa korištenjem kolačića.